Producent świeżych sałatek i surówek

Aktualności

Liczba porcji w II semestrze 2015/2016r.

Liczba porcji w II semestrze 2015/2016r.

dn. 07.04.2016
Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r., poz. 886) publikuje informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.
Na podstawie § 9 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Rynku Rolnego informuje, żełączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 wynosi 21.

Zgodnie z pkt 7 Sposobu udostępniania owoców i warzyw stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieciom udostępnia się co najmniej 2 porcje, ale nie więcej niż 3 porcje owocowo-warzywne.
powrót do listy