Producent świeżych sałatek i surówek

Przetargi

Informacja z dn. 19.10.2017r.

Protokół z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego
nr 1/09/2017, o wartości powyżej 50 000 zł netto opublikowanego na stronie www.ekofruit.pl

Link do Protokołu